Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
oprava výmenou - Phaco rúčka, komponent k 2-fakoemulzifikačnému prístroju, výr.č. 5000-2965zn. PENTASYS Zákazka s nízkou hodnotou 04.04.2022 30.03.2022
Germicídne žiariče Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2022 30.03.2022
Supervízna podpora prevádzky IS – PACS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. (systém pre správu a archiváciu obrazových informácií v rádiológii) Zákazka s nízkou hodnotou 08.04.2022 30.03.2022
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – prieskum trhu v rámci stanovenia PHZ s možnosťou uzavretia zmluvy - Výmena okien a dverí chata Senec Zákazka s nízkou hodnotou 07.04.2022 30.03.2022
servis lôžka FLUIDOS, náplň do lôžka, výr.č. AKT 123, 122, 126 v počte 3 ks Zákazka s nízkou hodnotou 04.04.2022 29.03.2022
Plynový chromatograf so spectrom, inv.č. 4l13479 Zákazka s nízkou hodnotou 31.03.2022 29.03.2022
overenie neinvazívnych tlakomerových modulov a elektronických teplomerov v monitoroch vitálnych funkcií v počte 59 ks Zákazka s nízkou hodnotou 04.04.2022 28.03.2022
Výmena protipožiarnych dverí UNB Zákazka s nízkou hodnotou 08.04.2022 25.03.2022
Sanácia komínového telesa pavilónu G Zákazka s nízkou hodnotou 05.04.2022 25.03.2022
Germicídne žiariče Prolux G30WA uzavreté Zákazka s nízkou hodnotou 01.04.2022 25.03.2022
Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení podľa Vyhl. č.508/2009 Z.z. a STN33 2000-6:2007 na oddeleniach UNB, Nemocnica ak.L.Dérera,Limbova5, 83305 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 01.04.2022 25.03.2022
Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky antistatickej podlahy a pospojovania v zmysle Vyhl. č. 508/2009 a normy STN 33 2000-4-41, v priestoroch UNB Nem. akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava - Kramáre Zákazka s nízkou hodnotou 01.04.2022 25.03.2022
odb.prehliadky horákov v kotolni.... Zákazka s nízkou hodnotou 29.03.2022 24.03.2022
BTK Zákazka s nízkou hodnotou 28.03.2022 23.03.2022
pravidelná prehliadka zariadenia Somatom Definition AS, v.č. 65864 Zákazka s nízkou hodnotou 23.03.2022 21.03.2022
Viacúčelové a nástrojové vozíky Zákazka s nízkou hodnotou 25.03.2022 18.03.2022
Celoplošná jarná deratízácia Zákazka s nízkou hodnotou 25.03.2022 18.03.2022
oprava a BTK - Koagulátor ERBOTOM ICC 300 H zn. ERBE Zákazka s nízkou hodnotou 21.03.2022 16.03.2022
asistencia pri overení, resp. oprava 20 ks váh Zákazka s nízkou hodnotou 23.03.2022 16.03.2022
Injektor kontrastných látok CTM ULRICH ID 8000 Zákazka s nízkou hodnotou 16.03.2022 14.03.2022
USG prístroj najvyššej kategórie Podlimitná zákazka 28.03.2022 14.03.2022
oprava optiky - WA27470A, A22001A nepriehľadné Zákazka s nízkou hodnotou 14.03.2022 11.03.2022
Elektroinštalačný materiál Zákazka s nízkou hodnotou 14.03.2022 08.03.2022
oprava 7 ks zdrav. inštrumentov Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2022 07.03.2022
cenová ponuka na opravu a lakírnické práce na karosérie VW Passat BA 668 OI Zákazka s nízkou hodnotou 10.03.2022 04.03.2022
Odborné prehliadky a revízie technologických zariadení v CO kryte Nemocnica Ružinov,vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 09.03.2022 03.03.2022
pľúcne ventilátory Hamilton v počte 5 ks Zákazka s nízkou hodnotou 07.03.2022 02.03.2022
oprava prístroja - mikroskop operačný OPMI PENTERO zn. Zeiss Zákazka s nízkou hodnotou 07.03.2022 02.03.2022
Injektor kontrastných látok CT Ulrich Motion TM Zákazka s nízkou hodnotou 03.03.2022 28.02.2022
monitory vitálnych funkcií v počte 67 ks Zákazka s nízkou hodnotou 04.03.2022 25.02.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »