R5-2.1/073/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/073/2022
 • Predmet: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – prieskum trhu v rámci stanovenia PHZ s možnosťou uzavretia zmluvy - Výmena okien a dverí chata Senec
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky sú plastové biele/biele okná a vstupné dvere na RZ Senec, UNB Bratislava.

  Izolácia
  Päťkomorový profil so stavebnou hĺbkou ±70 mm.
  Dvojsklo s Ug= min. 1,0 W/m²K , (4-16-4) 24 mm

  Odolnosť a bezpečnosť
  Profil triedy A, vonkajšia steny s hrúbkou 3 mm.
  Viacnásobne ohýbané pozinkované oceľové výstuhy (hr. 1,5 mm), uzavretý profil v ráme. Bezpečnostné uzávery pripevnené k oceľovej výstuži.

  Komfort
  Kovanie obsahuje
  1. inteligentné čapy proti vlámaniu i
  2. bezpečnostný uzáver,
  3. poistku proti pretočeniu kľučky
  4. poistku zabraňujúcu vypadnutiu krídla z pántov,
  5. poistku zamedzujúcu preklopeniu krídla prievanom,
  6. mikroventilácia
  7. ergonomická kľučka - biela.
  8. krytky na pánty biele
  9. štandardné odvodnenie

  Tesnenie:
  Tesnenia z materiálov EPDM a TPE
  Odolnosť voči extrémnym teplotným zmenám. Farba čierna alebo sivá

  Parapety:
  Vonkajšie biele hliníkové hr. min 1mm s dilatačnými krytkami.
  Vnútorné biele plastové + plastová krytka.
  Iné:
  Okná a dvere vrátane horizontálnych hliníkových žalúzií.
  Demontáž pôvodných okien.
  Montáž a kotvenie nových okien.
  Vysprávka stien po montáži.
  Odvoz a likvidácia odpadu
  Záruka 36 mesiacov, farebná stálosť 60 mesiacov,
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu lubomir.filas@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť