ZT-22-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: VITAMED SK s.r.o.
 • IČO: 45 487 090
 • Adresa:1. mája 45, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:36 270,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-22-2022
 • Predmet: servis lôžka FLUIDOS, náplň do lôžka, výr.č. AKT 123, 122, 126 v počte 3 ks
 • Opis predmetu zákazky:KPaRCH Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť