ZT-19-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova11 821 09 Bratislava
 • Celková suma:3 191,16 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-19-2022
 • Predmet: oprava a BTK - Koagulátor ERBOTOM ICC 300 H zn. ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť