ZT-18-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 724,25 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-18-2022
 • Predmet: oprava optiky - WA27470A, A22001A nepriehľadné
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:11.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť