ZT-21-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B.Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31 350780
 • Adresa:Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
 • Celková suma:1 993,51 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-21-2022
 • Predmet: BTK
 • Opis predmetu zákazky:Mobilná osmóza sn: 20HRO30004108.
  Mobilná osmóza sn: 20HRO30004109.
  BA Dialog+ sn: 254236
  BA Dialog+ sn: 254237
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť