1/2022/PB/Po

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Kotolservis VH s.r.o
 • IČO: 44110979
 • Adresa:Prostredná 32 900 21 Svätý Jur
 • Celková suma:2 976,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1/2022/PB/Po
 • Predmet: odb.prehliadky horákov v kotolni....
 • Opis predmetu zákazky:revízia plyn.spotrebičov v kuchyni
  revíza plyn.kotolne
  revízia tlak.nádoby
  prevádzková a vnútorná revízia 4 kotlov v kotolni
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť