PT11/ZT4/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Heidelstrasse4, 1110Vienna, AT
 • Celková suma:2 344,61 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT11/ZT4/2022
 • Predmet: Injektor kontrastných látok CTM ULRICH ID 8000
 • Opis predmetu zákazky:pravidelná ročná servisná prehliadka 2 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Mickiewiczova
  kontakt: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť