R5-2.1/054/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/054/2022
 • Predmet: Viacúčelové a nástrojové vozíky
 • Opis predmetu zákazky:- Časť I. Vozík viacúčelový s košíkmi – 2 ks
  - Časť II. Stolík k lôžku – 70 ks
  - Časť III. Vozík vizitový – 1 ks
  - Časť IV. Vozík s 3 zásuvkami – 9 ks
  - Časť V. Vozík preväzový – 6 ks
  - Časť VI. Vozík na bielizeň s policami a tromi zbernými vrecami – 4 ks
  - Časť VII. Vozík na bielizeň jednodielny – 6 ks
  - Vozík na bielizeň trojdielny – 2 ks
  - Časť VIII. Nástrojový vozík so zásuvkou – 11 ks
  - Nástrojový vozík s 2 zásuvkami – 4 ks
  - Časť IX. Vozík na rozvoz stravy – 15 ks
  - Nástrojový stolík dvojpolicový – 5 ks
  - Nástrojový stolík trojpolicový -11 ks
  - Časť X. Vozík na bielizeň s policami a zberným vrecom – 1 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť