PT/doprava/032204

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: AutoTop service spol s.r.o.
 • IČO: 35816350
 • Adresa:Kopčianska 33, 851 01,Bratislava
 • Celková suma:1 752,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/032204
 • Predmet: cenová ponuka na opravu a lakírnické práce na karosérie VW Passat BA 668 OI
 • Opis predmetu zákazky:oprava skorodovanéj karosérie a lakírnicke práce na VW Passat BA 668 OI, VIN: WVWZZZ3CZ6P211382
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ohľadom obhliadky vozidla prosím kontaktovať na mail. tomas.kucharic@unb.sk alebo tel č. +421918468688
 • Dátum zverejnenia:04.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť