Z20221876

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TOPLIGHT, s.r.o.
 • IČO: 36588831
 • Adresa:Rozvojová 2, 04011 Košice
 • Celková suma:12 358,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z20221876
 • Predmet: Elektroinštalačný materiál
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť