2/2022/PB/Ch

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ECODER s.r.o
 • IČO: 50105787
 • Adresa:Cerová 236
 • Celková suma:1 032,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2/2022/PB/Ch
 • Predmet: Celoplošná jarná deratízácia
 • Opis predmetu zákazky:Celoplošná jarná deratizácia povinná v zmysle zákona
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť