ZT-16-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46095969
 • Adresa:Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:2 065,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-16-2022
 • Predmet: oprava prístroja - mikroskop operačný OPMI PENTERO zn. Zeiss
 • Opis predmetu zákazky: Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť