PT9/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.
 • IČO: 37954521
 • Adresa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 376,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT9/ZT2/2022
 • Predmet: monitory vitálnych funkcií v počte 67 ks
 • Opis predmetu zákazky:overenie neinvazívnych tlakomerových modulov a elektrických teplomerov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera
  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
  winklerova@unb.sk

 • Dátum zverejnenia:25.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť