PT12/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Libra spol. s r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:972,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT12/ZT2/2022
 • Predmet: asistencia pri overení, resp. oprava 20 ks váh
 • Opis predmetu zákazky:váhy laboratórne OWA /3ks/
  váha precízna SARTORIUS /1 ks/
  váha sklonná do 100 kg SMK 100 /1 ks/
  váha sklonná do 200 kg SMK 200 /1 ks/
  váha analytická triedy AG 204 /1ks/
  váha elektronická presná PB 30 /1 ks/
  váha Mettler Toledo lekárenská /1ks/
  váha presná model SB 16000/AS /1ks/
  váha presná model SB 32001DR /1 ks/
  váhy kojenecké /3ks/
  váhy KERN /4ks/
  váha s výškomerom /1ks/
  kojenecká váha digitálna Tonava 12 /1ks/
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
  Nemocnica akad. L. Dérera
  kontakt: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť