R5-2.1/060/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/060/2022
 • Predmet: Germicídne žiariče
 • Opis predmetu zákazky:Germicídny žiarič Prolux G30WA/SPHO2
  Germicídny žiarič Prolux GK55/SPDO
  Germicídny žiarič Prolux G18WA
  Germicídny žiarič Prolux GM30WA
  Germicídny žiarič Prolux GM55W/SP 30,60,90
  Alebo ekvivalent.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu lubomir.filas@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť