R1-7/221/2021 (16251-WYT/Vestník 68/2022)

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UNIQUE MEDICAL s.r.o.
 • IČO: 31813861
 • Adresa:Stará Vajnorská 1367/4, 83104 Bratislava
 • Celková suma:52 668,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-7/221/2021 (16251-WYT/Vestník 68/2022)
 • Predmet: USG prístroj najvyššej kategórie
 • Opis predmetu zákazky:Ultrazvukový prístroj pre vyšetrenie brucha, ciev, nadbránicových priestorov a mäkkých tkanív s možnosťou pripojenia na systém PACS. Prístroj bude slúžiť prevažne na sonografické vyšetrenia prsníkov, ciev a iných mäkkých tkanív na rádiologickej klinike.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť