PT14/ZT4/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: PRAGOLAB s.r.o.
 • IČO: 31352839
 • Adresa:Drieňova 34, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:1 421,76 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT14/ZT4/2022
 • Predmet: Plynový chromatograf so spectrom, inv.č. 4l13479
 • Opis predmetu zákazky:Profylaktická prehliadka a prečistenie systému plynového chromatografu s hmotnostným spektrometrom
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Mickiewiczova
  mail: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť