PT10/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT10/ZT2/2022
 • Predmet: oprava 7 ks zdrav. inštrumentov
 • Opis predmetu zákazky:Nožnice laparoskopické Metzenbau Aesculap P0603R
  ( nožnice sú tupé)
  Klipovač laparoskopický ENDO WECK 10MM, 544990 3342394-037 Fem-o-lok XL
  (oprava - nedrží klipy)
  Nožnice laparoskopické Metzenbau Aesculap PO004R
  (oprava -nedržia vykĺbené ramená, tupé)
  Nožnice laparoskopické Metzenbau Aesculap PO004R
  (oprava -nedržia vykĺbené ramená, tupé)
  Nožnice laparoskopické Metzenbau Aesculap PO004R
  (oprava - nedržia vykĺbené ramená, tupé)
  Nožnice laparoskopické Metzenbau Aesculap P0603R
  ( oprava – tupé)
  Ihelec BOZEMANN; Inventárne číslo: 2D0075709
  (oprava- nedrží, nefunkčný)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera
  kontakt: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:07.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť