PT23/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Heidelstrasse4, 1110Vienna, AT
 • Celková suma:1 172,31 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT23/ZT1/2022
 • Predmet: Injektor kontrastných látok CT Ulrich Motion TM
 • Opis predmetu zákazky:BTK
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
 • Dátum zverejnenia:28.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť