17533 WNP (Vestník č.77/2022)

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 17533 WNP (Vestník č.77/2022)
 • Predmet: Sanácia komínového telesa pavilónu G
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je sanácia poškodeného obkladu na komínovom telese pred vstupom do pavilónu G v priestoroch Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť