Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a výmenu koberca do 4 miestností Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 28.08.2017 22.08.2017
Dodávka a montáž zdrojových mostov medicinálnych plynov v počte 10 ks podľa potrieb odd. ARO. jestvujúce zdrojové mosty nevyhovujú zhľadiska funkčnosti a bezpečnosti Zákazka s nízkou hodnotou 28.08.2017 22.08.2017
Oprava pílky Aesculap Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2017 22.08.2017
Oprava endoskopu HD 30° AESCULAP Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2017 22.08.2017
Oprava CT SOMATOM Sensation 16 Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2017 22.08.2017
Prieskum trhu - odd. výdaja pre verejnosť nemocničnej lekárne Nemocnice Ružinov Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2017 21.08.2017
chladiace zariadenia na skladovanie krvi a krvných prípravkov Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2017 21.08.2017
Oprava - rezonancia magn. Magnetom Zákazka s nízkou hodnotou 23.08.2017 21.08.2017
servisná prehliadka piestového kompresora ČKD, typ 1SK 200 B s výmenou opotrebovaných dielov /ventilov/ vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2017 21.08.2017
Oprava sondy Philips HD15 Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2017 21.08.2017
Oprava oscilačnej pílky ACCULAN AESCULAP Zákazka s nízkou hodnotou 25.08.2017 21.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku, výmenu a likvidáciu HEPA filtrov v operačných sálach Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2017 18.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na rekonštrukčné práce sociálnej miestnosti pre NCHK Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2017 18.08.2017
Realizačná projektová dokumentácia na stavebné, technologické časti a súvisiace elektroinštalácie pre rekonštrukcie priestorov UNB Nemocnice Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 24.08.2017 18.08.2017
Prieskum trhu - ekektrostat. vodivé PVS, KOS Zákazka s nízkou hodnotou 22.08.2017 17.08.2017
Prieskum trhu - plynová prípojka k vyvíjaču pary Zákazka s nízkou hodnotou 18.08.2017 14.08.2017
Úpravovňa vody pre vyvíjač pary Zákazka s nízkou hodnotou 18.08.2017 14.08.2017
Oprava videogastroskopu EG-2990i Pentax Zákazka s nízkou hodnotou 17.08.2017 14.08.2017
odstránenie závad zistených pri vykonaní BTK operačný stôl ALPHAMAQUET 1150 Zákazka s nízkou hodnotou 14.08.2017 11.08.2017
Interná ambulancia - elektro práce Zákazka s nízkou hodnotou 15.08.2017 10.08.2017
odstránenie závad zistených pri vykonaní BTK operačných stolov ALPHAMAQUET Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2017 10.08.2017
oprava lineárnej sondy L12-5 k USG HDI5000 ATL Philips Zákazka s nízkou hodnotou 13.08.2017 10.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na periodickú vnútornú revíziu plynového parného kotla K1 (TF 4000) a servis horáka Weishaupt G 50 v Nemocnici akad.L.Dérera. Zákazka s nízkou hodnotou 18.08.2017 09.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na periodickú vnútornú revíziu plynového parného kotla K 2 (HVE 60P/16) a servis horáka HEAT 4600 kW v Nemocnici akad.L.Dérera. Zákazka s nízkou hodnotou 18.08.2017 09.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na periodickú vnútornú revíziu plynového parného kotla K 4 (BK-T80) a servis horáka Weishaupt G 70/2-A v Nemocnici akad.L.Dérera. Zákazka s nízkou hodnotou 18.08.2017 09.08.2017
Poradenstvo v oblasti verejného obstarávaní Zákazka s nízkou hodnotou 11.08.2017 08.08.2017
Oprava CT SOMATOM SENSATION Zákazka s nízkou hodnotou 11.08.2017 08.08.2017
oprava nosného laryngoskopu 7224.001 R.Wolf Zákazka s nízkou hodnotou 10.08.2017 08.08.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na revíziu vysoko napäťovej rozvodne TS 261 a NN rozvodne HR-B v Nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, BA Zákazka s nízkou hodnotou 15.08.2017 07.08.2017
Operačný stôl SCHMITZ Zákazka s nízkou hodnotou 10.08.2017 07.08.2017
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »