Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Od: Do:
Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Pľúcny ventilátor Servovent NPB 980 Puritant Bennett Zákazka s nízkou hodnotou 07.06.2017 02.06.2017
Úprava terénu na zriadenie parkovacích miest pri pav.F v ŠGN PB . Zákazka s nízkou hodnotou 06.06.2017 02.06.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na odbornú prehliadku a servis vzduchotechnických zariadení pre operačné sály a JIS v počte 25 ks, klimatizačných jednotiek v počte 30 ks, chiller pre MR 1 ks a ich prestavenie na letnú prevádzku v Nemocnici akad.L.Dérera, BA Zákazka s nízkou hodnotou 08.06.2017 01.06.2017
oprava operačnej lampy stativ Heraeus Zákazka s nízkou hodnotou 04.06.2017 01.06.2017
oprava 2ks operačných stolov MAC 11 Zákazka s nízkou hodnotou 03.06.2017 31.05.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku, výmenu, vyčistenie jednotky a likvidáciu filtrov vo VZT zariadeniach pre operačné sály a JIS. Zákazka s nízkou hodnotou 02.06.2017 30.05.2017
oprava pracovnej časti 8657.204 k resektoru 25,5 CH R.Wolf výmenou Zákazka s nízkou hodnotou 02.06.2017 30.05.2017
Náradie Zdravotechnika Zákazka s nízkou hodnotou 02.06.2017 30.05.2017
klimatizačná jednotka pre II. GPK – pôrodný box č. 2 Zákazka s nízkou hodnotou 02.06.2017 29.05.2017
Shaver Mitek k artroskopickej pumpe FMS DUO ASP Zákazka s nízkou hodnotou 01.06.2017 29.05.2017
Shaver Mitek k artoskopickej pumpe FMKS DUO ASP Zákazka s nízkou hodnotou 01.06.2017 29.05.2017
Operačný mikroskop OPMI PENTERO zn. ZEISS Zákazka s nízkou hodnotou 01.06.2017 29.05.2017
Endotelový zrkadlový mikroskop Zákazka s nízkou hodnotou 02.06.2017 29.05.2017
oprava ergospirometrického systému CS-200 Schiller Zákazka s nízkou hodnotou 31.05.2017 29.05.2017
nafta Zákazka s nízkou hodnotou 02.06.2017 26.05.2017
Poskytnutie služieb znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností za účelom predaja Zákazka s nízkou hodnotou 31.05.2017 25.05.2017
Poskytnutie služieb znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností za účelom predaja Zákazka s nízkou hodnotou 31.05.2017 25.05.2017
Výmena protipožiarnych vchodových dverí na Očnej klinike v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou 31.05.2017 24.05.2017
Zariadenie MAGNETOM Symphony syngo MR Zákazka s nízkou hodnotou 06.06.2017 24.05.2017
oprava fundus kamery KOWA VX10-baza Zákazka s nízkou hodnotou 25.05.2017 24.05.2017
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž 3 ks klimatizačných jednotiek pre I.gynekologicko- pôrod.kliniku, Nemocnice akad.L.Dérera,Limbová 5, BA. Pri dodávke KJ žiadame doložiť platné certifikáty. Zákazka s nízkou hodnotou 26.05.2017 23.05.2017
Mikroskop Zákazka s nízkou hodnotou 29.05.2017 23.05.2017
Monitor CO2 Zákazka s nízkou hodnotou 29.05.2017 23.05.2017
Oprava prístroja FABIAN ACUTRONIC Zákazka s nízkou hodnotou 26.05.2017 22.05.2017
vyšetrovacie lôžka, schodík, zástena, záves Zákazka s nízkou hodnotou 24.05.2017 22.05.2017
vykonanie servisnej prehliadky chladiacich zariadení, split jednotiek, umiestnenie, typ a počet jednotiek v prílohe Zákazka s nízkou hodnotou 25.05.2017 22.05.2017
dodanie a montáž filtrov VZT zariadení pre oddelenie KAIM II, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet Zákazka s nízkou hodnotou 25.05.2017 22.05.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky Zákazka s nízkou hodnotou 26.05.2017 22.05.2017
oprava CT Siemens Zákazka s nízkou hodnotou 25.05.2017 22.05.2017
zosieťovanie fundus kamery TRC50 DX TROPCON Zákazka s nízkou hodnotou 26.05.2017 22.05.2017
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »