137-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: KOMPLETSERVIS s r.o.
 • IČO: 35 844 876
 • Adresa:č.d. 6, Tŕnie 962 34
 • Celková suma:2 229,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 137-zt-2017
 • Predmet: Oprava - rezonancia magn. Magnetom
 • Opis predmetu zákazky:Oprava chladiaceho stroja pre chladenie MR technológie -
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť