27-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Stavrem plus, s.r.o.
 • IČO: 35794542
 • Adresa:Boldocká 1, 903 01 Senec
 • Celková suma:3 274,27 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 27-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a výmenu koberca do 4 miestností Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA
 • Opis predmetu zákazky:Požadujeme strhnutie starého koberca, vyspravenie podkladu, položenie nového koberca a likvidáciu starého koberca. Cenovú ponuku vypracujte podľa priloženého výkazu výmer, ktorý si môžete vyžiadať na adrese: milan.vass@kr.unb.sk Pri preberaní je nutné doložiť platné certifikáty použitých materiálov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť