29/PE/2017Mi

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovakia
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:64 341,44 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 29/PE/2017Mi
 • Predmet: Dodávka a montáž zdrojových mostov medicinálnych plynov v počte 10 ks podľa potrieb odd. ARO. jestvujúce zdrojové mosty nevyhovujú zhľadiska funkčnosti a bezpečnosti
 • Opis predmetu zákazky:- dodávka
  - montáž
  - spustenie do prevádzky
  - zaškolenie obsluhy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Obhliadka priestoru sa bude konať dňa 25.8.2017 v čase od 9,00-12,00 hod. Bližšie informácie Vám poskytne p. Zvonček tel. 0915848855 alebo p. Mifkovič tel. 0915968 111. Cenové ponuky zaslať na vida@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť