1R4-2/254/21

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R4-2/254/21
 • Predmet: Prieskum trhu - odd. výdaja pre verejnosť nemocničnej lekárne Nemocnice Ružinov
 • Opis predmetu zákazky:vypracovanie cenovej ponuky a vykonanie obhliadky priestoru pre:
  podlahárske práce, dodanie a montáž PVC podlahy pre odd. výdaja pre verejnosť nemocničnej lekárne Nemocnice Ružinov, realizácia všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet.
  celková výmera podlahovej plochy 91,63 m2. D+M podlahovej krytiny s vyťahovaným soklom vrátane fabiónu a kontaktného lepidla 117,66bm, penetrácie , dodanie a montáž nivelizačnej stierky 3mm, ukončovacieho profilu na vyťahovaný sokel, lokálne vyspravenie nerovnosti a povrchu rýchloschnúcimi hmotami, demontážne práce, odstránenie pôvodných podláh. krytín s podložkou a realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

  Požadujeme materiál:
  Homogénne PVC - gramáž do 3000 g/m2, hrúbka 2mm, dodávané v roliach, šírka role 2000mm, záruka na materiál 10 rokov, protiplesňová a antibakteriálna úprava oderuvzdornosť – P, revízna správa na podlahu, záruka na prácu 5 rokov, nástup na prácu ihneď po obdržaní záväznej objednávky.

  Nutnosť obhliadky 22.8.2017 o 9,00 hodine
  Predkladanie cenových ponúk do 24.8.2017 do 10,00h na mailovú adresu: alena.mitschova@ru.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť