141-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B. Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
 • Celková suma:1 349,69 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 141-zt-2017
 • Predmet: Oprava endoskopu HD 30° AESCULAP
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť