142-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:2 044,66 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 142-zt-2017
 • Predmet: Oprava CT SOMATOM Sensation 16 Siemens
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jordanova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť