14/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 14/2017
 • Predmet: servisná prehliadka piestového kompresora ČKD, typ 1SK 200 B s výmenou opotrebovaných dielov /ventilov/ vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:servis a oprava kompresora č.3 v kompresorovej stanici
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Predkladanie cenových ponúk do 24.8.2017 do 10.00 hod.na adresu alena.mitschova@ru.unb.sk, nutnosť obhliadky,termín 22.8.2017, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:21.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť