ZT-92-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:1 327,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-92-2020
 • Predmet: oprava anesteziologického prístroja AVANCE S/5
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť