ZT-86-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: VITAMED SK s.r.o.
 • IČO: 45487090
 • Adresa:Odeská 37, 821 06 Bratisava
 • Celková suma:10 726,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-86-2022
 • Predmet: zdravotnícke lôžko zn. FLUIDOS v.č. AKT 127, inv.č.1I11680
 • Opis predmetu zákazky:oprava - výmena piesku 650 kg
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  kontakt: p. Boskovičová 02/48 234 374, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť