ZT-85-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Unique Medical, s. r. o.
 • IČO: 46729429
 • Adresa:Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:3 000,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-85-2022
 • Predmet: oprava lineárnej USG Sondy v.č. V0065468 k prístroju USG Arietta 70 HITACHI v.č. V205U3852
 • Opis predmetu zákazky:opotrebovaná lineárna vyšetrovacia sonda, poškodenie okrajov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera
  kontakt: zt@kr.unb.sk, p. Kalmanová 0915 968124
 • Dátum zverejnenia:04.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť