ZT-84-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra
 • Celková suma:4 818,70 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-84-2022
 • Predmet: Bezpečnostno-technická kontrola - Pľúcny ventilátor HAMILTON C1 3 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Kontakt: zt@kr.unb.sk
  p. Kalmanová , 02/59542707 0915 968 124
 • Dátum zverejnenia:04.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť