ZT-83-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:2 184,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-83-2022
 • Predmet: pravidelná prehliadka zariadenia CT Somatom Definition AS, zn. Siemens
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
  p. Boskovičová 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:09.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť