ZT-82-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
 • IČO: 36531774
 • Adresa:Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra
 • Celková suma:9 364,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-82-2022
 • Predmet: preventívna prehliadka pľúcnych ventilátorov Hamilton MR1, C1, C6 v počte 7 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk,
  p. Boskovičová 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:09.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť