ZT-8-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIXRAY, s.r.o.
 • IČO: 34109188
 • Adresa:Hollého 23, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:7 484,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-8-2022
 • Predmet: oprava prístroja - skiagraf digitálny s vertigrafom RTG TL 3000 PAUSCH, DIRA
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:10.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť