ZT-8-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 032,63 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-8-2020
 • Predmet: operačný stôl OPX Mobilis RC 40L, zn. SCHMITZ
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť