ZT-79-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, Bratislava 4
 • Celková suma:7 001,76 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-79-2020
 • Predmet: Nemocnica Staré Mesto
 • Opis predmetu zákazky:oprava prístroja - SOMATOM SENSATIN 16
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.ask
 • Dátum zverejnenia:01.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť