ZT-76-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MAQUET Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48839872
 • Adresa:Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:2 239,97 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-76-2020
 • Predmet: operačný stôl - ALPHAMAQUET 1150 zn. MAQUET (zlomená noha)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:15.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť