ZT-72-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MESSER-MEDICAL HOME CARE SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:2 757,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-72-2018
 • Predmet: servisné prehliadky monitorov a narkotizačných prístrojov - 4 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Hájovská zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť