zt-71-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MESSER-MEDICAL HOME CARE SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:1 458,97 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-71-2018
 • Predmet: oprava anesteziologického prístroja S/5 ADU zn. GE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. D. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:27.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť