ZT-7-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dartin Slovensko spol. s r.o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ. Podjavorinskedj 25, 080 05 Prešov
 • Celková suma:1 360,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-7-2019
 • Predmet: kalibrácia a servis prístroja Echo Screen TS Set N2 Acutronic
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť