ZT-66-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GETINGE Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 35 800 046
 • Adresa:Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:1 075,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-66-2022
 • Predmet: oprava - 2 ks sterilizátorov zn. Getinge oprava potrubia pre chladiacu vodu, oprava dverí, výmena plášťa
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť