ZT-63-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B.Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:Hlučínska3, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:2 538,07 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-63-2020
 • Predmet: oprava vŕtacieho systému ACCULAN 3TI GA672, zn. Aesculap AG
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:07.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť