ZT-6-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medilas s.r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:3 720,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-6-2022
 • Predmet: oprava - mikrochirurgický systém oka EVA zn. DORC, v.č. 2015000276 - nefunkčný pedál
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť