ZT-58-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B. Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:3 081,46 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-58-2022
 • Predmet: BTK - 32 ks Perfuor Space
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
  kontakt: 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:22.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť