ZT-55-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.,
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá
 • Celková suma:2 625,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-55-2019
 • Predmet: oprava optiky 8650.415
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť