ZT-50-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: S&T Slovakia s.r.o.
 • IČO: 31349935
 • Adresa:Mlynské Nivy 71, Bratislava 2
 • Celková suma:4 800,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-50-2019
 • Predmet: oprava prístroja sonda CA 5-2k USG prístroju Philips EnVisor výrl čl US60700149
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanová
 • Dátum zverejnenia:12.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť