ZT-5-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko, s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a, Piešťany
 • Celková suma:2 187,14 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-5-2022
 • Predmet: kalibrácia Inkubátor Caleo 3 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť