ZT-48-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko,s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a,921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 400,47 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-48-2022
 • Predmet: diagnostika a oprava prístroja - anesteziologický prístroj Perseus A 500 zn. Dräger , výr.č. ASFL-0025
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: zt@ru.unb.sk
  p. Boskovičová 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:07.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť